Useful Links


EASA (European Aviation Safety Agency) is de Europese luchtvaartautoriteit.

BelgoControl / Skeyes Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf dat belast is met de veiligheid van het luchtverkeer in het burgerluchtruim waarvoor de Belgische Staat verantwoordelijk is. NOTAM en AIP zijn te raadplegen op hun website.

BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) is de federale overheid die het elektromagnetische spectrum van radiofrequenties beheert.