Details van dit lid

Inagro vzw

Service provider

Inagro levert het juiste advies op het gepaste moment en op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector met aandacht voor economie, ecologie en samenleving Inagro onderneemt duurzaam, netwerkt en ambieert een uitstekende reputatie.

Omschrijving

Inagro vzw staat voor: Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek - Degelijk advies en professionele oplossingen - Analyses op water, plant, bodem en mest - Innovatie - Zorg voor milieu en landschap - Aandacht voor buur en burger